Bez dotací a pomoci státu kulturní památky nepřežijí

Bez dotací a pomoci státu kulturní památky nepřežijí

Podali jsme žádost do operačního programu IROP na Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace by našemu městu měla výrazně pomoci s rekonstrukcí zámku. Ten je od loňska v našem vlastnictví. Dlouho jsme o něj usilovali. Další etapa je před námi. Máme plány, co na zámku vše může být a k čemu může sloužit. Vize se střetávají s realitou. Nemám rád sezení s rukama v klíně a čekání. Read More

Zastupuji Jihomoravský kraj v procesu přípravy výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Zastupuji Jihomoravský kraj v procesu přípravy výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Začátkem letošního roku mě jmenovala Rada Jihomoravského kraje zástupcem pro jednání v přípravě výstavby 5. bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Elektrárna Dukovany leží ze dvou třetin na území Jihomoravského kraje. Zaměstnává tisíce lidí z regionu a jsou na ni navázané další služby a pracovní místa. Je to natolik strategická stavba, že Jihomoravský kraj musí mít svého zástupce při všech jednání týkající se budoucnosti elektrárny. Kraj vyjádřil podporu výstavbě nového jaderného zdroje. Toto vyjádření není jen formální, ale chceme se aktivně podílet na přípravě.

JEDukovany

Moje úloha jako zástupce Jihomoravského kraje pro oblast jaderné energetiky bude spočívat především v aktivním zastupování našeho kraje při jednání na všech úrovních, budu sledovat vývoj a společně s kolegy kontrolovat naplňování úkolů z Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky.

Vznikne komise pro výstavbu nového jaderného zdroje

Rada Kraje Vysočina deklarovala podporu výstavbě a také chce zřídit komisi pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Podobné kroky připravujeme v Jihomoravském kraji. Rada kraje může zřizovat poradní orgány, komise. Náměty a stanoviska z těchto komisí se předkládají přímo radě kraje. Řešení přípravy výstavby nového jaderného zdroje je natolik důležité, že vyžaduje zřízení komise jako poradního orgánu rady kraje. Po té, co bude tato komise zřízena, budeme jednat s Krajem Vysočina o vzájemné spolupráci těchto komisí. Dále budeme úzce spolupracovat se sdružením Energetické Třebíčsko. Město Moravský Krumlov a Ivančice jsou členem sdružení. Přes tři roky toto sdružení zastupuje náš region a prosazuje zájmy na udržení energetického regionu.

Výstavba má oporu v strategických dokumentech

O jaké argumenty se v otázce přípravy výstavby mohu opřít? Jsou to především tři vládní dokumenty. Jedná se o Bezpečnostní strategii České republiky kam spadá zajištění energetické bezpečnosti. Je to Státní energetická koncepce, kde se píše o potřebě posílení role jaderné energetiky v energetickém mixu k pokrytí spotřeby České republiky jako náhradě výroby elektřiny z uhelných elektráren. Jádro má dosáhnout až 50% podílů na výrobě elektřiny, to vyžaduje podporu urychlení procesu projednávání, přípravy a výstavby nových jaderných bloků. Třetím dokumentem je Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v České republice. Je to jakýsi harmonogram úkolů, který vede k naplnění energetické koncepce.