Nápor ptačí chřipky jsme zvládli!

Nápor ptačí chřipky jsme zvládli!

Poklidný přelom starého a nového roku byl velmi rychle odvanut bouřkou zvaná ptačí chřipka. Byli jsme náhle postaveni před problém, jak se s nebezpečnou nákazou vypořádat a zabránit jejímu dalšímu šíření v naší lokalitě. O tom, že ve městě byl objeven virus ptačí chřipky, jsme se dozvěděli 4. ledna 2017 v 9.30 hodin, okamžitě byl svolán krizový štáb, který začal řešit tuto situaci.
Veterinární zpráva byla postavena před zásadní rozhodnutí vytýčit kolem ohniska okruhy ochranného pásma a pásma dozoru. V ohnisku v Rakšicích byla drůbež zlikvidována takřka okamžitě, o likvidaci drůbeže v tří kilometrovém pásmu bylo rozhodnuto v pátek 6. ledna v odpoledních hodinách vydáním mimořádného veterinárního opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy aviární influenze státní veterinární správou.

V ochranném pásmu bylo nařízeno utracení veškeré drůbeže. V Moravském Krumlově bylo stanoveno datum utrácení na sobotu 7. leden 2017. Krizová situace byla řešena veterinární správou ve spolupráci s hasiči a policií. Občané vesměs chápali tíhu daného okamžiku a za svůj nadhled si zasluhují můj obdiv. Skvělou práci odvedli hasiči státní i dobrovolní z Rakšic a státní policie ve spolupráci s policií městskou. Poděkování za práci patří i pracovníkům městského úřadu.

Po zvládnutí kritické situace vyplynulo několik věcí, které je nutno vysvětlit.

1. Proč se likvidovala drůbež pouze na území Moravského Krumlova, Ivančic a Oslavan?

Zdůvodnění utracení drůbeže a ostatních ptáků chovaných v zajetí v ochranném pásmu MVDr. Přikrylem:
Vyšetřením uhynulých volně žijících ptáků (labutě) v oblasti Moravskokrumlovska a Ivančicka, tedy oblastí s výskytem množství vodních ploch, byla prokázána ptačí chřipka a lze tedy konstatovat, že zdrojem infekce pro chovy ptáků v zajetí jsou právě volně žijící ptáci. Navíc bylo prokázáno, že některé chovy jsou v přímém kontaktu s ptáky volně žijícími (blízkost toků, jezírka na pozemcích). Krátce po sobě vznikla v uvedených oblastech tři ohniska u drobnochovatelů.

ptaci chripka_Moravsky Krumlov_2

Po vyhodnocení situace bylo zjištěno, že se zde nachází poměrně rozsáhlá síť drobnochovů, ve kterých jsou přítomny tisíce vnímavých zvířat a nebylo možné předpovědět zda a jakou rychlostí se nákaza bude šířit dál. Z důvodu zabránění nekontrolovaného šíření nákazy do dalšího okolí, a tím vzniku daleko vyšší škody, bylo rozhodnuto o utracení drůbeže a ostatních ptáků chovaných v zajetí v ochranném pásmu a vytvoření území bez vnímavých zvířat jako bariéry pro další vzdálenější chovy. Ptačí chřipka se na území ČR a tedy i Jihomoravského kraje vyskytla poprvé po dlouhých letech a v těchto případech je radikální postup zamezení šíření nákazy běžný.

2. Výše náhrad je v této chvíli dána ceníkem Ministerstva zemědělství.

Apelujeme na poslance parlamentu a kompetentní pracovníky MZe na navýšení těchto náhrad tak, aby si chovatelé z těchto náhrad mohli zakoupit nový chov (cena nosnice 170 Kč). Celou situací se bude zabývat i městské zastupitelstvo 20. února 2017.

3. Utracení poštovních holubů bylo skutečně zbytečné a dotčený pracovník veterinární správy je zodpovědný za toto své špatné rozhodnutí.

4. Informovanost ze strany MZe a veterinární správy v počátcích krizové situace byla špatná a jsou činěny kroky k nápravě.

5. Nyní je potřeba provést dezinfekci prostor chovů.

Mechanickou očistu si musí provést chovatelé sami, chemická očista bude provedena na náklady města po skončení mrazivého počasí tak, aby byla účinná. Od této doby se pak počítá lhůta na odvolání nařízených veterinárních opatření. Poté bude možno obnovit chovy.

Počátek roku byl velmi náročný, přesto se nám ho podařilo v rámci možností zvládnout. Tímto si ještě jednou dovoluji poděkovat všem, kteří se na  likvidaci ptačí chřipky podíleli.

Rok 2016 v Moravském Krumlově pohledem starosty

Rok 2016 v Moravském Krumlově pohledem starosty

Dovolím si krátké ohlédnutí za končícím rokem i jménem města Moravský Krumlov.
Myslím si, že největší událostí bylo zakoupení zámku do vlastnictví města. Převzali jsme tak odpovědnost za tuto naší dominantu. Jsem přesvědčený o tom, že šetrným a transparentním hospodařením dokážeme tuto památku opravit a zachovat i našim dětem a postupně tak přebudovat chátrající objekt na živý a tepající organismus.

zamekMK
Další dvě rozhodnutí zastupitelstva města, která budou mít dlouhodobý význam pro provoz města, jsou sloučení příspěvkových organizací Technické a zahradní správa a Správy majetku města pod jednu organizaci Služby města a rozhodnutí o vystoupení z molochu vodárenského svazku a postupné převzetí vodohospodářské infrastruktury do hospodaření města. Jedná se o strategická rozhodnutí, která povedou k mnohem jednodušším a hospodárnějším provozním rozhodnutím města.

Osobnosti roku v Moravském Krumlově

Osobnostmi roku v Moravském Krumlově se dle mého názoru stali velitel městské policie Rudolf Fráňa především za svůj neohrožený čin při likvidaci útočníka se střelnou zbraní na náměstí plném lidí. Studentka krumlovského gymnázia Štěpánka Grunová uspěla v soutěži České hlavičky. Mezi významné osobnosti roku 2016 řadím i paní Ludmilu Sloukovou. Jako velmi příjemnou událost vnímám i charitativní akci na podporu získání dárců kostní dřeně Kabelkománii, kterou organizovala Marie Bartošková.

Kulturní události roku 2016

Na poli kulturním se stala událostí roku rocková akce Rock Heart a koncert metalové legendy Helloween v zámeckém parku.

heloween Moravsky Krumlov_2

Oslovil mě však i závěrečný koncert Festivalu Concentus Moraviae a výstava obrazů Theodora Rotrekla, která byla organizována s Nadací Jana a Medy Mládkové. Pozitivně je veřejností vnímána i činnost městské knihovny. Je také pociťována absence kina, snad se podaří tento rest brzy napravit. Skvělá byla i oslava Dne dětí v Polánce na téma Karel IV.

Úspěchy ve sportu

Velké úspěchy jsme slavili na sportovním poli. Skvělé stolní tenistky reprezentují město v evropských pohárech a jsou vyslanci nejen města, ale i celé České republiky.

Moravsky krumlov-stolni tenis

Naši lidé pod vedením Toma Strieglera se stali i dobrými organizátory mistrovský České republiky v discgolfu, kdy jsme hostili výkvět celé země. Tenisté organizovali spoustu akcí především pro děti a jejich minitenisová tour je dobrým příkladem jak rozhýbat nejen dětí, ale i jejich rodiče.

Další investice pro rozvoj města

Město Moravský Krumlov nezastavilo svoji investiční činnost ani v roce 2016. Nemíním vyjmenovávat všechny investice, ale asi největší radost mám z opraveného hřbitova u farního kostela. V příštím roce chystáme zahájení prací v dalších významných rozvojových akcích, jako je například zasíťování pozemků pro bydlení.

Pietní místa v onlinové době. Mají smysl?

Pietní místa v onlinové době. Mají smysl?

Dvě světové války, totalitní režim, křehkost svobody a zvěrstva napáchaná lidmi na lidech – to vše připomínají pomníky a pietní místa po celé republice. Lidé se u nich při příležitosti státních svátků a výročí setkávají, vzpomínají a především si připomínají. Moravský Krumlov nemá žádné pietní místo. Zatím. Vzhledem k současné situaci udílení státních vyznamenání, které Hrad z mého pohledu zneuctil, je o to více důležité, abychom si důstojně připomínali naši státnost

V současné době je žádost Moravského Krumlova ohledně pietního místa na ministerstvu obrany. Pevně věřím, že se nám podaří vybrat důstojné místo. K odhalení nového pietního místa by mohlo dojít v roce 2018, tedy při stém výročí vzniku Československé republiky. Zatím vedeme debatu o místě, první návrhy jsou na stole. Nabízí se horní zámecký park. Právě tam byli po druhé světové válce zabiti němečtí občané. Dodnes je to tabu a moc se o tom nemluví. Myslím si, že by vybudování pietního místa právě zde mohlo mít hluboký symbolický význam. Zároveň by toto místo mělo nám i budoucím generacím neustále připomínat to, že svoboda je velmi křehká a musíme o ni pečovat. Zvláště v dnešní době, kdy je svoboda ohrožována z různých stran, někdy méně, někdy více viditelně.

kladeni-vencu

Mezi další návrhy umístění památníku figuruje park naproti mateřské škole Palackého a také prostor před budovou městského úřadu. Během následujícího půl roku by měla být také jasnější podoba památníku. Tvar i umístění pietního místa budeme probírat s občany a také se studenty. Chceme právě mladé lidi zapojit a podpořit v nich uvědomění, musí vědět, proč nám záleží na tom, abychom měli v Krumlově pietní místo. Už samotný proces přípravy považuji za důležitý, protože během něj můžeme přemýšlet nad smyslem našeho konání.

Žijeme v on line době. Téměř veškerá komunikace a setkávání probíhá elektronicky. Vytrácí se společné setkávání, krátké zastavení se ve shonu světa. Právě pomník a pietní místo nabízí to úžasné pozastavení a zamyšlení nad dějinami národa i nás samotných. Není to jen o minulém, ale především o budoucím. Naše jednání, rozhodování, názory, předávání zkušeností a pamětí našim dětem a vnukům – to vše máme ve své moci. Proto považuji za velmi důležité, aby Moravský Krumlov měl důstojné pietní místo, které bude sloužit ke připomínání a setkávání. A také k předávání. Hodnot, víry, lásky, naděje a svobody.

Otevřený dopis Praze – jsme připraveni hostit Slovanskou epopej

Vážená paní primátorko, zastupitelé, obyvatelé Prahy,

obracíme se na Vás tímto otevřeným dopisem, abychom Vás ujistili, že jsme již dnes připraveni hostit umělecké dílo nedozírné hodnoty – Slovanskou epopej.

Uplynulo již 5 let, co byla Slovanská epopej z naše města odvezena. S vírou v to, že se dílo do našeho města vrátí, jsme nezaháleli a za tu dobu jsme udělali obrovský kus práce na opravách prostor zámku, které dnes splňují ty nejpřísnější parametry pro umístění pláten. V letošním roce město Moravský Krumlov zámek koupilo a je tak jeho výlučným vlastníkem.

Je to pro nás symbolické převzetí odpovědnosti za historii a současně budoucnost tohoto chátrajícího renesančního klenotu jižní Moravy. Naším cílem je zámek opravit, tak abychom ho mohli zachovat našim dětem.

Pokud bychom měli tu čest a mohli opět přivítat na zámku soubor pláten Muchovy Slovanské epopeje, byl by to pro nás obrovský impuls do další práce. Slovanská epopej pro nás není jen umělecké dílo, ale je to pro naše město i kus historie. Rádi navážeme na odkaz našich předků, kteří zachránili po druhé světové válce tento umělecký skvost před jeho zničením.

Jsme přesvědčeni, že naše město dokáže vytvořit Slovanské epopeji náhradní domov, alespoň do doby vybudování vhodných prostor v Praze. Navíc Moravský Krumlov je kraj Alfonse Muchy. Pár kilometrů vedle v Ivančicích je Muchovo rodiště, muzeum či kostel, v jehož lavicích jsou vyryté první Muchovy kresby.

Pojďme ve vzájemné spolupráci udělat vše pro to, aby Slovanská Epopej měla vždy takové zacházení, jaké si zaslouží. Udělejme společně vše pro to, abychom ji zachovali i pro další generace.

Obyvatelé Moravského Krumlova s podporou celé jižní Moravy

Bezohlední majitelé dělají z pejskařů pitomce

Bezohlední majitelé dělají z pejskařů pitomce

Mnozí říkají, že pes je nejlepším přítelem člověka. Avšak jen do té doby, než přijde na zodpovědnost. Bezohlední majitelé psů nechávají své čtyřnohé přátele na holičkách, neuklízejí po nich a celkově je i poctivé pejskaře staví do negativního světla. Zatočit s takovými majiteli je ale složité.

Chodníky jako minová pole

Sám jsem pejskař a nechci házet všechny majitele psů do jednoho pytle, ale bohužel se potýkáme s nárůstem jedinců, kterým je zatěžko sehnout se k zemi a uklidit po svém pejskovi.
Trávníky a chodníky se pak mění v minová pole, ve kterých si musíte dávat pořádný pozor, abyste v lepším případě do něčeho pouze nešlápli, v horším případě po tom neuklouzli a nepřivodili si nějaké to zranění.
To, že bezohlední majitelé po svých psech neuklízejí a ještě je nechávají značkovat každou novou fasádu, která v okolí je, se sice příčí zdravému rozumu, avšak mnohem větší hrozbu představuje lhostejnost vůči bezpečí ostatních lidí.

Dětské nerovná se psí hřiště

Typickým až příliš často opakujícím se příkladem je venčení psů na dětských hřištích. Volně pobíhající psi s náhubkem i bez něj jsou v přítomnosti dětí nebezpeční, ať už se bavíme o malých, na pohled neškodných pejscích, nebo o velkých plemenech.
Když pominu hygienické hledisko, třeba značkování pískovišť, nabízí se logické zamyšlení nad bezpečností. Děti si chtějí se psy hrát, nevidí v nich žádnou hrozbu, jenže ne každý pes tuhle pozornost vítá. Ožene se, zaštěká, v nejhorším případě kousne. Čí je to ale vina?
Bezohlední majitelé psů takto trestají nejen své okolí, ale samotné psy, kteří za svou výchovu nebo nezodpovědné chování svého pána prostě nemůžou. A vina pak samozřejmě padá na všechny pejskaře bez rozdílu.
Přitom ke změně stačí tak málo. Chovejte se ke svým pejskům lépe. Nedělejte ze svého okolí a zodpovědných pejskařů pitomce.

Pojďme rozpohybovat české děti

Pojďme rozpohybovat české děti

Zaběhnout šedesátku za 10 vteřin? Skočit 3 metry do dálky? To jsou pro většinou dnešních školáků nedosažitelné mety. Slazené nápoje, nedostatek pohybu a odpor ke sportu vedou k obezitě dětí. Pojďme s tím něco udělat. Pro začátek aspoň hodinou tělocviku navíc.

Až 30% školáků se potýká s obezitou či nadváhou, které vedou k psychickým potížím, problémům s dýcháním a v dospělém věku pak způsobují cukrovku nebo závažné srdeční a cévní choroby. Jak se těmto nepříjemnostem a zbytečným výdajům za případnou léčbu vyhnout? Stačilo by přivést děti k nenásilnému a přirozenému pohybu.

Ve školách jsou nyní dvě hodiny povinného tělocviku týdně. Vzhledem k tomu, že se dle nedávného průzkumu Univerzity Palackého v Olomouci 80 % dětí ve věku od 11 do 15 let nevěnuje alespoň hodinu denně pohybovým aktivitám jak doporučuje Světová zdravotnická organizace, jsou tyto dvě hodiny naprosto nedostačující.

Oproti předchozím generacím mají dnešní české děti pohybu velký nedostatek a ani dvě hodiny nuceného tělocviku tento fakt nijak nesnižují, protože z něj děti mají často spíše trauma, než potřebnou motivaci sportovat. Zaběhnout šedesátku za 10 vteřin? Skočit 3 metry do dálky? Plnění obtížně dosažitelných limitů je příliš stresující záležitostí, než aby dělalo radost z pohybu.

Jak problém s nedostatkem pohybu a minimálním vztahem ke sportu u dětí řešit?

Mým řešením je hodina tělesné výchovy navíc. Chci, aby se děti v nepovinné hodině tělocviku nestresovaly, získaly kladný vztah ke sportu a začaly se hýbat ne proto, že musí, ale proto, že chtějí. Abych své řešení převedl do praxe, začal jsem od září vyučovat hodinu tělesné výchovy týdně ve školní družině v Moravském Krumlově.

deti_fotbal

Můj cíl a cesta k němu? Zahrajeme si moderní a populární Discgolf nebo si projdeme naučnou stezku. Zkusíme si tenis, basketbal nebo fotbal. Vše nenucenou cestou, aby si mezi kluky populární kopanou oblíbily třeba i holky.

Pomoct může i taková obyčejná věc, jako je správná chůze. Základní ne příliš zatěžující pohyb můžeme děti naučit díky Nordic Walkingu. Pokud se dětem některá z těchto aktivit zalíbí, namotivuje je to k tomu, aby se sami každý den alespoň hodinu věnovali tolik potřebnému pohybu.

Proč ale tuto aktivitu omezovat pouze na Moravský Krumlov? Byl bych rád, kdyby se mi hodina tělocviku navíc podařila prosadit v celém Jihomoravském kraji tak, aby kraj mou myšlenku podpořil jako součást projektu. Přirozený pohyb dětí je pro náš region jednou z priorit, na níž může kraj pracovat již nyní – stejně jako já.

Zkvalitnění Moravskokrumlovska pro občany i turisty? Začněme zkulturněním železnice

Zkvalitnění Moravskokrumlovska pro občany i turisty? Začněme zkulturněním železnice

Ivančicko, Moravskokrumlovsko, Miroslavsko nebo Silůvky. Regiony, které jsou kousek od Brna, ale zároveň příliš daleko, protože postrádají kvalitní železniční spojení. Přitom by stačilo hustou železniční síť elektrifikovat a z Moravského Krumlova bychom v Brně byli za dvacet minut.

Moravský Krumlov leží na trati Hrušovany – Brno, přitom z Hrušovan už za císaře Josefa II. vedla železnice do Vídně a měla být dokonce dvoukolejná. Bohužel, Správa železniční a dopravní cesty nevnímá trasu Hrušovany, Miroslav, Moravský Krumlov, Ivančice a Bránice jako svou prioritu, čímž v podstatě odstřihává celý region od ideálního napojení na Brno.

Jako součást Integrovaného dopravního systému Jihomoravského sice vznikly přepravní uzly, dobrým příkladem je například Miroslav, avšak na ty již nenavazuje adekvátní vlakové spojení. Proč strávit na cestách hodinu, když byste stejnou trasu mohli absolvovat třeba za dvacet pět minut?

znojmo-doprava-vlak-nadrazi

Pokud by se nepříliš využívaná vlaková síť v krátké časové době elektrifikovala a zkulturnila, pak by měla nejen více spokojených zákazníků z řad místních, ale také by do regionu přilákala více návštěvníků.

Paradoxem je trasa ze Znojma do Brna přes Břeclav

Podobným paradoxem je také trasa ze Znojma do Brna, která vede přes Břeclav. Nedokážu si představit, že by se lidé ze Znojma vydali na tak dlouhou cestu s naprosto zbytečnou zajížďkou, kterou Břeclav v tomto případě je.  Mnohem raději bych viděl, jak lidé nasedají do vlaku na plně elektrifikované dvoukolejné trase Znojmo, Hrušovany, Moravský Krumlov a Brno. Dojíždění za prací do metropole Jihomoravského kraje by pak bylo nejen komfortnější, ale také mnohem rychlejší.

A nemuseli bychom zůstat pouze u Brna, rychlejší spojení by si zasloužila také rakouská metropole. Napojení Hrušovan u Brna přes Hevlín a Laa an der Thaya na již existující novou trasu směřující do Vídně se přímo nabízí.

Pojďme tedy otevřít důležitou diskuzi na toto téma a přesvědčit klíčové strany, že náš region nesmí být nadále zanedbáván na úkor těch hlasitějších. Zlepšení dostupnosti totiž povede i k navýšení pracovních míst a to je něco, na čem by se měli shodnout všichni zainteresovaní

Do Brna za 20 minut? Moravský Krumlov říká ano!

Do Brna za 20 minut? Moravský Krumlov říká ano!

Železnice je pro rozvoj regionu klíčová, přehlížení trvá již příliš dlouho.

Když jsme v roce 2009 podepisovali Memorandum jihomoravských a dolnorakouských obcí za modernizaci české železniční trati č. 244, 245 a 246 a obnovu jejího historického spojení s Rakouskem, byli jsme všichni nadšení a plní naděje, že uspějeme. Teď, po několika vyjednáváních a nic neříkajících odpovědích různých aktérů, přešlapujeme stále na stejném místě.

Cíl našeho tažení je přitom víc než vznešený – chceme do regionu přilákat více turistů, zrychlit každodenní dojíždění za prací a zefektivnit část železničního spojení, které již existuje. Přesto není tento projekt Správou železniční a dopravní cesty vnímán jako prioritní, a proto je odsunut až na druhou kolej. Region tak zůstává odstřižen od ideálního napojení na Jihomoravskou metropoli.

Jsme stále jenom kousek od Brna a přitom pořád příliš daleko. Podobně jako Znojmo, jehož občané musí do Brna jezdit až přes vzdálenou Břeclav. Lístek na vlak ze Znojma do Brna si tak v současné situaci koupí jen málokdo. Jestliže propojení jasně se nabízejících tras není pro zainteresované aktéry dostatečnou prioritou, nelze se divit, že myšlenky na propojení Hrušovan u Brna s tratí vedoucí na Vídeň, jsou spíše utopické.

Nezbývá tedy než neustále otevírat diskuzi na toto silné téma a přesvědčit odpovědné strany, aby konečně začaly jednat.