Nápor ptačí chřipky jsme zvládli!

Nápor ptačí chřipky jsme zvládli!

Poklidný přelom starého a nového roku byl velmi rychle odvanut bouřkou zvaná ptačí chřipka. Byli jsme náhle postaveni před problém, jak se s nebezpečnou nákazou vypořádat a zabránit jejímu dalšímu šíření v naší lokalitě. O tom, že ve městě byl objeven virus ptačí chřipky, jsme se dozvěděli 4. ledna 2017 v 9.30 hodin, okamžitě byl svolán krizový štáb, který začal řešit tuto situaci.
Veterinární zpráva byla postavena před zásadní rozhodnutí vytýčit kolem ohniska okruhy ochranného pásma a pásma dozoru. V ohnisku v Rakšicích byla drůbež zlikvidována takřka okamžitě, o likvidaci drůbeže v tří kilometrovém pásmu bylo rozhodnuto v pátek 6. ledna v odpoledních hodinách vydáním mimořádného veterinárního opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy aviární influenze státní veterinární správou.

V ochranném pásmu bylo nařízeno utracení veškeré drůbeže. V Moravském Krumlově bylo stanoveno datum utrácení na sobotu 7. leden 2017. Krizová situace byla řešena veterinární správou ve spolupráci s hasiči a policií. Občané vesměs chápali tíhu daného okamžiku a za svůj nadhled si zasluhují můj obdiv. Skvělou práci odvedli hasiči státní i dobrovolní z Rakšic a státní policie ve spolupráci s policií městskou. Poděkování za práci patří i pracovníkům městského úřadu.

Po zvládnutí kritické situace vyplynulo několik věcí, které je nutno vysvětlit.

1. Proč se likvidovala drůbež pouze na území Moravského Krumlova, Ivančic a Oslavan?

Zdůvodnění utracení drůbeže a ostatních ptáků chovaných v zajetí v ochranném pásmu MVDr. Přikrylem:
Vyšetřením uhynulých volně žijících ptáků (labutě) v oblasti Moravskokrumlovska a Ivančicka, tedy oblastí s výskytem množství vodních ploch, byla prokázána ptačí chřipka a lze tedy konstatovat, že zdrojem infekce pro chovy ptáků v zajetí jsou právě volně žijící ptáci. Navíc bylo prokázáno, že některé chovy jsou v přímém kontaktu s ptáky volně žijícími (blízkost toků, jezírka na pozemcích). Krátce po sobě vznikla v uvedených oblastech tři ohniska u drobnochovatelů.

ptaci chripka_Moravsky Krumlov_2

Po vyhodnocení situace bylo zjištěno, že se zde nachází poměrně rozsáhlá síť drobnochovů, ve kterých jsou přítomny tisíce vnímavých zvířat a nebylo možné předpovědět zda a jakou rychlostí se nákaza bude šířit dál. Z důvodu zabránění nekontrolovaného šíření nákazy do dalšího okolí, a tím vzniku daleko vyšší škody, bylo rozhodnuto o utracení drůbeže a ostatních ptáků chovaných v zajetí v ochranném pásmu a vytvoření území bez vnímavých zvířat jako bariéry pro další vzdálenější chovy. Ptačí chřipka se na území ČR a tedy i Jihomoravského kraje vyskytla poprvé po dlouhých letech a v těchto případech je radikální postup zamezení šíření nákazy běžný.

2. Výše náhrad je v této chvíli dána ceníkem Ministerstva zemědělství.

Apelujeme na poslance parlamentu a kompetentní pracovníky MZe na navýšení těchto náhrad tak, aby si chovatelé z těchto náhrad mohli zakoupit nový chov (cena nosnice 170 Kč). Celou situací se bude zabývat i městské zastupitelstvo 20. února 2017.

3. Utracení poštovních holubů bylo skutečně zbytečné a dotčený pracovník veterinární správy je zodpovědný za toto své špatné rozhodnutí.

4. Informovanost ze strany MZe a veterinární správy v počátcích krizové situace byla špatná a jsou činěny kroky k nápravě.

5. Nyní je potřeba provést dezinfekci prostor chovů.

Mechanickou očistu si musí provést chovatelé sami, chemická očista bude provedena na náklady města po skončení mrazivého počasí tak, aby byla účinná. Od této doby se pak počítá lhůta na odvolání nařízených veterinárních opatření. Poté bude možno obnovit chovy.

Počátek roku byl velmi náročný, přesto se nám ho podařilo v rámci možností zvládnout. Tímto si ještě jednou dovoluji poděkovat všem, kteří se na  likvidaci ptačí chřipky podíleli.