Ohlédnutí u adventního věnce

Ohlédnutí u adventního věnce

Vážení a milí Krumlováci,
rok se s rokem schází a to je příležitost ke krátkému ohlédnutí. Rok 2019 byl rokem z mého pohledu klidným, bezpečným, úspěšným. Rád bych poděkoval za práci místostarostovi Juránkovi a všem zastupitelům, dále pracovníkům městského úřadu v čele s tajemníkem Ing. Vavřinou, ředitelům Čemerkovi a Švédovi. Těžký rok končí i jednateli městských lesů, našemu hajnému, Ing. Rozmahelovi. Jsem velmi rád, že všeobecnou shodou mezi zastupiteli podařilo dokončit investiční akce – opravy školy, nová lokalita Novosady a zahájit stavební práce na jižním křídle krumlovského zámku. U Novosadů mám největší radost z toho, že zastupitelé podpořili návrh na pojmenování nově vzniklých ulic – Lidická, Opálkova a Kubišova, neboť všichni vnímáme potřebu si připomínat důležité momenty a historické události. Po složitých a dlouhých jednáních s vedením hl. města Prahy jsme se dohodli a Slovanská epopej by měla být na začátku léta vystavena ve východním křídle naše zámku. Dosti si zakládám si na tom, že mohu prohlásit, že Moravský Krumlov je městem bezpečným, neboť dle statistik policie dochází ke snižování nápadů trestné činnosti. Uděláme všechno pro to, aby tento trend zůstal zachován i v následujícím roce.
V nastávajícím čase adventním si připomínejme hodnoty a ideály našich předků, čerpejme z nich ta moudra, která inspirovala mnoho generací před námi a která zůstávají platná pro nás i generace příští. Najděme v sobě odvahu „některé věci změnit, aby zůstaly stejné!“ Přemýšlejme o třech myšlenkách, ze kterých vychází mnohá moudrost našich rodičů či prarodičů.
1. Naše minulost je pramenem budoucnosti. Naše dědictví má hodnotu jen, pokud má smysl. A smysl dostává tehdy, přispívá-li k životu současných i budoucích generací.
2. Společnost, která tvoří, žije. Abychom rostli, musíme podporovat změnu a tvořivost. Nestačí se jen přizpůsobovat světu, je třeba tento svět přetvářet. Největší inspirací ke kreativitě by mělo být naše přírodní a kulturní dědictví.
3. Rakev nemá kapsy. Musíme si uvědomit, že máme jen dva životy. Ten druhý začíná ve chvíli, kdy pochopíme, že máme jen jeden.

Přeji Vám všem klidné prožití času adventního, šťastné a veselé Vánoce.
Všechno dobré v roce 2020!
Tomáš Třetina