Přehled aktivit v oblasti přípravy výstavby 5. bloku v Dukovanech

Přehled aktivit v oblasti přípravy výstavby 5. bloku v Dukovanech

Lidé se mě dotazují, jak to vlastně vypadá s výstavbou 5. bloku? Bude se stavět?

Připravil jsem přehled jednání, které se za poslední měsíce uskutečnily. Každé pracovní setkání nás o kousek dál posouvá na této velmi dlouhé cestě k novému jadernému bloku.

Vezmu to systematicky formou výčtu.

 

duben 2017 Vznik Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu 5. bloku s účastí zástupců

Jihomoravského  kraje. Součástí této komise jsem také já.

 

24. 5. 2017 Třebíč, Kulatý stůl s korejskou společností KHNP: Dodavatelské zajištění výstavby 5. bloku v JE Dukovany ve spolupráci s KHNP. Se zástupci KHNP jsem diskutoval o podpoře regionu. Děkuji za organizaci Energetickému Třebíčsku.

 

1.-7. 5. 2017 Pracovní cesta na pozvání Občanské bezpečnostní komise při JE Dukovany do USA. V programu cesty OBK do USA byla prohlídka a seznámení s průběhem stavby dvou bloků v JE Vogtle, s tlakovodními reaktory typu AP1000.

 

2. 5. 2017 jednání Komise Rady Kraje Vysočina pro výstavbu nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany

 

6. 6. 2017 Zúčastnil jsem se cvičení Tornádo na JE Dukovany, přítomen byl také hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek. Zazněla jasná podpora výstavby.

 

13. 6. 2017 Zasedání Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v JE Dukovany. Na jednání zazněla silná podpora výstavbě nových jaderných zdrojů v Dukovanech ze strany zástupců regionu i velká a silná podpora členů hospodářského výboru napříč politickým spektrem. Hospodářský výbor připraví do července konkrétní usnesení, kde zaváže vládu, aby ještě v tomto volebním období učinila definitivní rozhodnutí o výstavbě a start tohoto procesu.

 

15. 6. 2017 Páté zasedání Stálého výboru pro jadernou energetiku v Jaderné elektrárně Dukovany (EDU) za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky, ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka, ministra financí Ivana Pilného, ministra životního prostředí Richarda Brabce a vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jána Štullera a zástupců regionu, mezi kterými jsem byl také. Výbor se zabýval dvěma klíčovými legislativními návrhy, které jsou zásadní pro proces výstavby nového zdroje jaderné energie v EDU – novelou zákona o EIA a novelou stavebního zákona. Výbor jednal i o investičně obchodním modelu výstavby nového zdroje a vytvořením atraktivních podmínek pro samotnou investici.