Prezidentské volby zvedají občany ze židlí

Čekají nás prezidentské volby. Po druhé si budeme na přímo volit nejvyšší hlavu státu.

Osobně jsem pro přímou volbu. Změnil bych však délku funkčního období ze stávajících pěti let na šest let. Stejně jako to mají senátoři. Považuji to za optimální dobu pro prosazení programu. Ve stávajícím byrokratickém prostředí to dříve nejde. U nás ve městě připravujeme Novosady čtyři roky, žádost o dotaci na zámek jsme připravovali rok a půl, a to byla jen administrativa.

Výběr kandidátů na prezidenta republiky je dobrý. Na nás je, abychom využili svého volebního práva a šli k volbám. Pečlivě jsem sledoval a sleduji debaty kandidátů. Jsem rád, že se veřejnost do debaty také zapojuje. A to různými způsoby. Máme prostor nejen vyjádřit své sympatie ke kandidátům, ale také být aktivními v přemýšlení a diskuzi nad tématy, které trápí Českou republiku. Debaty prezidentských kandidátů totiž vnímám také jako impuls k rozproudění občanské společnosti.

Přeji vám šťastnou volbu!