V M. Krumlově máme první kámen zmizelých

V M. Krumlově máme první kámen zmizelých

Stolpersteine, neboli „Kameny, o které je třeba klopýtnout“, jsou dlažební kostky vsazené do chodníku před domy obětí holocaustu nebo nacistického režimu. Původně šlo o projekt Guntera Demniga, který první kámen položil v Kolíně v Německu v prosinci roku 1992. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí i na chodnících v České republice, kdy prvních deset kamenů bylo umístěno v Josefově. Postupně dochází k instalaci mnoha set kamenů ve více než 35 lokalitách po celé České republice. Kámen zmizelých připomíná ve většině oběti holocaustu. V minulých dnech jsme si připomněli výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim Rudou armádou. V Moravském Krumlově žila taktéž židovská komunita, na začátku války čítající 29 osob židovského vyznání, přičemž nacistickou genocidu přežila pouze jedna židovka.

Před poštou v Moravském Krumlově byl položen 5. února první Kámen zmizelých, a to na uctění památky pana Františka Vašáka, přesně v den jeho úmrtí před 75 lety v koncentračním táboře Flossenbruck. František Vašák byl Československý legionář a účastník odboje, v těchto místech pobýval, následně se přestěhoval do Brna, kde byl v roce 1944 gestapem zatčen.

V Moravské Krumlově tak začínáme postupně různými připomínkami vzpomínat na historické momenty našich dějin. Budeme potřebovat hodně odvahy a pokory k připomenutí dalších věcí, nejenom třeba právě holocaust či operaci Antropoid, ale i devastaci města zbytečným náletem Rudé armády nebo retribuční zločiny a skutky.