Moje priority pro Jihomoravský kraj

Vážení spoluobčané, rádi bychom vám představili vizi pro naše město – Moravský Krumlov moderní město 21. století. Místo, kde se bude skvěle žít všem generacím.

Všichni chceme chodit po opravených chodnících, jezdit po vozovkách bez výmolů, mít si kde postavit dům, rádi bychom také měli ve městě pestrou skladbu služeb, tak aby se zde nejen dobře žilo, ale i podnikalo, sportovalo, či  prostě jen bydlelo. Toto jsou však pouze základní věci, o které se dlouhodobě snažíme a slibujeme, že i nadále se snažit budeme.

Chtěli bychom ale víc. Svět kolem nás se překotně rozvíjí a co platilo včera, už nemusí platit dnes a my jako správci věcí veřejných musíme umět reagovat na nové výzvy. Proto Vám předkládáme vize kam bychom chtěli naše město v prioritních oblastech v následujících  letech směrovat.

Vybrali jsme sedm oblastí, bez kterých si dlouhodobě udržitelný rozvoj našeho města neumíme představit. Pojďte nám pomoci ho společně budovat!

Váš starosta
Tomáš Třetina

Vzdělání a dobrá výchova jsou to nejlepší, co můžeme dát našim dětem. Dnešní doba na nás a naše děti klade nové nároky a město jako zřizovatel na ně musí umět reagovat. Proto je pro nás prioritou významně zlepšit úroveň kvality školního vzdělávání.

Město je zřizovatelem dvou základních škol  a naše vize je udělat z nich školu, která se stane lídrem v oblasti moderního vzdělávání – prostě výběrovou základní školou pro 21. století, do které se budou hlásit i děti ze širokého okolí.

Představte si, že dovezete ráno dítě do školy třeba na 7 hod, tam se o něj postarají v družině – například zábavnou formou u elektronické tabule si projde pravěkem. Potom ve třídě s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných oborů bude pracovat na  projektech využívajících matematické modely v reálném životě. Následně po výborném obědě, kde si bude moci vybrat minimálně ze dvou kvalitních nutričně vyvážených jídel, bude výuka pokračovat s lektorkou angličtiny a po vyučování půjde na trénink ve fotbale/gymnastice/tenisu, kde trenéři budou dětem věnovat maximální péči. A odpoledne si  vyzvednete své dítě, bez nutnosti psaní domácích úkolů  a nutnosti vození na další kroužek či trénink.

  • Zřídíme třídu s rozšířenou výukou přírodovědných oborů a třídu s rozšířenou výukou humanitních oborů, podpoříme učitele a vytvoříme jim kvalitní zázemí s nejmodernější výukovou technikou.
  •  Změníme systém výuky – zaměříme se na moderní formu výuky, s důrazem na osobní rozvoj dítěte a samozřejmě výuku angličtiny a dalších cizích jazyků (předpokladem je, že po ukončení základní školy by dítě mělo umět plynně konverzovat v cizím jazyce).
  •  Zaplatíme sportovní trenéry, kteří se budou věnovat tréninku dětí hned po vyučování, vytvoříme kvalitní zázemí pro sportování dětí.

Důležité informace na jednom místě, jednoduché vyřizování věcí z domova, možnost zapojit se do rozhodování o investicích i free internet. To vše v sobě skrývá koncepce smart city.

Rádi bychom v rámci Smart city vytvořili aplikaci, kde bychom chtěli propojit občany, instituce, úřady a firmy našeho města – tak abyste  mohli vyřídit co nejvíce věcí z domova přes internet a navíc sdílet informace. Například nabídku či poptávku pracovních míst, služeb (městské tržiště), nebo jen prostě dostávat aktuální informace z dění v našem městě (kultura, záznamy akcí, sportovní akce a  výsledky sportovních utkání místních klubů apod.).
Podstatou je interaktivní spojení obyvatel s možností podílet se na životě v našem městě, včetně zasílání online podnětů městu na zlepšení, apod.

Participativní rozpočet – budete moci rozhodnout o využití části rozpočtu – prostě dáme na vás.

V rámci této aplikace vám dáme možnost, abyste sami rozhodli o využití části rozpočtu svými návrhy či hlasováním. Jednoduchým a komfortním způsobem budete moci navrhovat vlastní projekty na oživení našeho města a přímo rozhodovat, které nápady město zrealizuje. Například zbudování dětského hřiště, opravu konkrétního chodníku nebo nové lavičky.
Free internet – internet je v dnešní době stejně důležitý jako voda a elektřina. Dostupný Internet lidem usnadňuje přístup k informacím, proto zavedeme volně dostupné wi-fi připojení na veřejných místech a ve veřejných budovách.
Radi bychom také vybavili nádoby na tříděný odpad (budou zdarma rozdány do každého domu) čipy, které by vyhodnocovaly množství vytříděného odpadu a vytvořili tak pozitivní motivaci k třídění, například slevou na poplatky za popelnici.

Je naší lidskou povinností pečovat o seniory, kteří již zcela nezvládají péči o sebe. Musíme zvyšovat jistotu, že když se o sebe nedokážou postarat sami nebo s pomocí své rodiny, pomůže jim obec. Proto se zaměříme především na zlepšení dostupnosti a kvality péče a to nejen v domově s pečovatelskou službou, ale i pro ostatní seniory bydlící v našem městě.

Služba Senior plus – město nabídne seniorům možnost objednat službu, která v sobě zahrnuje nejen stávající službu Senior Taxi a základní sociální péči, ale i možnost třeba nákupu potravin, domácího úklidu, nebo jen prostě společenský kontakt. Spousta seniorů žije osamoceně a je potřeba, aby město bylo schopno nabídnout nejen pomoct s běžnými věcmi, ale i zprostředkovat sociální kontakt těchto lidí, například i tak, že osloví studenty místních středních škol a zkusí je do tohoto projektu zapojit.

Dostupná zdravotní péče pro všechny obyvatele města je pro nás jednou z klíčových věcí. Naší prioritou je minimálně zachování současného počtu rozsahu zdravotnických ambulancí v našem městě, případně i jejich rozšíření. Město musí dostatečně motivovat lékaře, aby byli ochotní provozovat své ambulance v našem městě.

Naše krajina postupně vysychá, pitné vody ubývá a její cena roste. Proto již čtyři roky naše město bojuje za to, abychom měli provozování vodovodů a kanalizací pod svou kontrolou.

Hlavním důvodem je nejen to, že voda se stává velmi důležitou a strategickou komoditou, ale především proto, že chceme mít pro naše občany vodu cenově dostupnou.

Stávající provozovatel Vodárenská a.s., zveřejnila ve svých prognozách, že by ráda během několika let navýšila cenu vodného a stočného téměř na dvojnásobek. Toto jsme jednoznačně odmítli, ale bohužel na výši ceny vodného a stočného dnes nemáme žádný vliv. Proto zastupitelstvo města rozhodlo svým usnesením o vystoupení města Moravský Krumlov ze Svazku vodovodů a kanalizací a dalším krokem je předání vlastního hospodaření s vodou do rukou města. Přestože se Svazek a Vodárenská a.s. urputně snaží našemu městu v tomto zabránit, učiníme všechny kroky k tomu, aby správa vody byla co nejdříve opět v rukou našeho města. Naším cílem je dát našim občanům vodu za férovou cenu, bez zbytečného tvoření a vyvádění zisku vodárenským společnostem

Dříve bylo na ulicích a veřejných prostranstvích více ruchu než dnes. Lidé se procházeli, zastavili se na kus řeči, sedli si na lavičku a pozorovali ruch okolo sebe, děti běhaly a hrály si. To nám dnes bohužel chybí. Uzavíráme se ve svých domech, sousedé se často málem neznají, všichni stále někam spěcháme.

Možná i proto, že míst k setkávání ubývá. Proto chceme udělat nejen z našeho náměstí opět živé místo, kde se naši občané budou moci setkávat a bavit se. Naše vize je zrekonstruovat náměstí tak, aby tam bylo stálé zázemí pro menší vystoupení, například koncerty ZUŠ, dále bychom chtěli doplnit zeleň a třeba i vodní potůček pro zchlazení v horkých dnech.

Samozřejmostí by potom mělo být více míst pro odpočinek a volně dostupné wifi připojení. Rádi bychom také zřídili v rámci náměstí parkovací věž pro kola, tak aby kdokoliv mohl přijet do města na kole a zaparkovat kolo na náměstí bez strachu, že by o ně přišel. Toto by samozřejmě mohli využít i žáci nebo studenti škol ve městě.

Neustále pracujeme na tom, abychom naše velké dědictví, náš zámek zachovali i pro další generace. A to ve stavu, na který budeme hrdí.
Prvním krokem bylo získat zámek do vlastnictví města a to se podařilo. Od té doby jsme udělali kus práce. A máme samozřejmě nachystané další kroky. Díky dobře připravenému projektu jsme uspěli s dotační žádosti na ministerstvu pro místní rozvoj a získali jsme sto milionů korun, za které opravíme jižní křídlo zámku včetně věže.

Nicméně u samotných oprav to nekončí. naše vize pro zámek a jeho využití jde mnohem dál.
V zámku by mělo vzniknout ojedinělé kulturně-vzdělávací centrum, které bude mít schopnost přitáhnout návštěvníky z celé republiky.
Super moderní centrum představí českou historii unikátním způsobem, například pomocí interaktivních prezentací a 3D reality.
Základem budou dějiny Liechtensteinů v Moravském Krumlově i na Moravě a také novodobé české dějiny, jejich expozice bude připravená ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

V zámku je také plánován prostor pro vznik Muchova centra. Pokud by se Slovanská epopej vrátila zpět do Krumlova, o což stále usilujeme, bude kde plátna umístit. Ke Slovanské epopeji bychom přidali i další artefakty ze sbírek Johna Muchy.
Zámek bude dále využíván ke kulturním a společenským akcím. Bude sloužit nejen pro občany Moravského Krumlova, ale také pro celý široký region.

Po zbudování nového autobusového nádraží a rekonstrukce železniční stanice, je dnes nejslabším článkem dopravní spojení na Brno. To považujeme za jeden z pilířů budoucího rozvoje našeho města.

Jen si představte, že by cesta do Brna trvala pohodlným vlakem 15-20 minut! To opravdu není fikce, jen to předpokládá modernizaci železničního spojení mezi Moravským Krumlovem a Brnem. Zrychlilo by se tak vaše každodenní dojíždění za prací, studiem, vyřizováním různých záležitostí ale i zábavou.

Současný systém integrované dopravy (IDS) je nedotažený – byly zbudovány nové moderní terminály u železničních stanic a přitom železnice sama zůstala svou podstatou v 19. století. Bohužel elektrifikace trati mezi Moravským Krumlovem a Brnem není pro Jihomoravský kraj a potažmo Správu železniční a dopravní cesty vnímána jako prioritní, a proto je odsunuta až na druhou kolej. Náš region tak zůstává odstřižen od moderního napojení na Jihomoravskou metropoli, což je pro nás a naše občany obrovským hendikep. Jsme tak stále jenom kousek od Brna a přitom pořád příliš daleko, pojďme to společnými silami změnit!

Bikesharing – cyklodoprava má v dnešní době bezesporu své nezastupitelné místo. Ve městě se stává rychlejší a ekonomičtější než jízda automobilem. Chceme vám nabídnout rychlou a pohodlnou dopravu po městě pomocí veřejných jízdních kol, která budou rozmístěna ve vyhrazených výpůjčních stanicích.