Zájem české společnosti musí být sportování dětí  a mládeže

Zájem české společnosti musí být sportování dětí a mládeže

Stát by měl jasně, prokazatelně a transparentně financovat sport. Dotace by měly jít přímo jednotlivým sportovním klubům a oddílům, bez vlivů a zásahů  prostředníků. Z mého pohledu musíme zahájit debatu nad zákonnou normou o financování sportu. Musíme stanovit jednoduchá a transparentní pravidla pro financování sportu mládeže. V současné době jdou peníze do sportu především z MŠMT. Je zapotřebí udělat revizi stávajícího stavu. Ne vše je nastaveno špatně. Ale vzhledem k tomu, že došlo ke zneužívání, je potřeba vše projít a transparentně nastavit. Je potřeba také myslet na to, že sportovní oddíly mají ve svém majetku stadiony a sportovní vybavení, které potřebují opravy. Zájmem české společnosti musí být zvýšení atraktivity sportu pro děti a mládež. S tím souvisí kvalitní zázemí pro sport a také kvalitní trenéři. Ze své zkušenosti z Moravského Krumlova, kde dělám předsedu fotbalového klubu, vím, že máme mladé fotbalisty, ale nemáme peníze na kvalitní trenéry a na turnaje. A to se musí změnit!
Ovlivňovat životní styl mladých lidí?
Nemám ambici ovlivňovat životný styl mladých lidí a říkat jim, co mají a co nemají dělat. Zastávám názor, že jim musíme nabídnout sportovní, volnočasové, kulturní akce a aktivity, ze  kterých si mohou vybrat. Jsem velkým podporovatelem a prosazovatelem sportování. Zvlášť v dnešní online době je zapotřebí aktivní sportování. Při všech setkání s mladými lidmi je nabádám k tomu, aby četli, aby si budovali vztah ke knihám. Považuji za velmi důležité, abychom všemožným způsobem vedli děti a mladé k četbě knih.