Zasadím se o zřízení fondu pro financování památek v majetku obcí

Zasadím se o zřízení fondu pro financování památek v majetku obcí

V obcích a městech Jihomoravského kraje je mnoho historických budov, mlýnů, zámků i venkovských usedlostí, které bohužel chátrají, protože obce nemají peníze na jejich záchranu. Chci se zasadit o  vytvoření státního fondu, z něhož bude hrazena záchrana památek naší minulosti.

Jako starosta města Moravský Krumlov, které v dražbě získala místní zámek, mluvím z vlastní zkušenosti. Za možné řešení považuji zřízení fondu při ministerstvu pro místní rozvoj nebo ministerstvu kultury spolupracujícího se Svazem měst a obcí. Penězi na rekonstrukci památek by měl obcím zčásti přispět stát a zčásti by byly opravy financovány z dotací z Evropské unie, které by pomohlo získat dané ministerstvo.

Smyslem fondu má být pomoc obcím, které vlastní objekty velké historické hodnoty, aby je mohly rekonstruovat a uchovat pro další generace. Nedávno jsem byl ve Spojených státech. Tam za historickou považují budovu starou sto let. My máme mnohem starší památky, které budovali naši předkové před celými staletími, a neumíme se o ně postarat. Považuji to za neúctu k naší historii, ale také za nezodpovědné vůči našim potomkům.

Z různých dotací se dnes platí golfová hřiště a mnohdy i pochybné projekty, a přitom se nechávají chátrat památky, zámky, hrady a různé budovy velké historické hodnoty.

Dlouhý a těžký boj jsme svedli u nás v Krumlově o zámek.  Ten nyní patří městu. Připravili jsme žádost o dotaci na rekonstrukci a čekáme na výsledek. V názvu naší strany TOP 09 se skrývají slova tradice, odpovědnost, prosperita. Jsem přesvědčen, že musíme pečovat o naše tradice a být zodpovědní. Jedině tak budeme sebevědomý a prosperující národ. Nejen finančně, ale především morálně a lidsky. Pokud budu zvolen poslancem, budu se ve sněmovně zasazovat o zřízení takového fondu.