Jednou jsem to spočítal – investice, které jsme získali pro naše město (ne jen pro zámek), dosáhly za dobu, kdy jsem na radnici, miliardy korun. Část peněz (ani ne pětina) šla do obnovy našeho renesančního zámku. Moravský Krumlov se díky tomu stal příkladem toho, jak mohou strategické investice do kultury významně oživit nejen město, ale celý region. Finance vložené do turistických cílů totiž přináší pozitiva celému městu. Pomáhají místní ekonomice a službám, resp. lidem, kteří je nabízejí. Zámek se stal nejen centrem kulturního dění a i hybatelem ekonomického růstu.

Oživení historie přináší ekonomické výhody

Renovace zámku, díky které jsme získali expozici Muchovy Slovanské epopeje, jej změnila na turistický magnet, což má přímý pozitivní dopad na místní podniky. Turisté z celého světa nechávají peníze v našich obchodech, restauracích a hotelech. Vytváří tak nové příležitosti pro lokální obchodníky. Statistiky odhadují, že turisté do regionu přinesou desítky milionů korun ročně. Radnice z nich zisk nemá, ale obyvatelé města nepochybně ano.

Význam zámku však není jen ekonomický. Moravský Krumlov se díky němu stal centrem, které se rozvíjí. Projekt Muchovy stezky, do kterého je zámek zapojen, přiláká další návštěvníky, kteří zde mohou strávit více času a poznat krásy našeho kraje. Tento projekt je rovněž příkladem úspěšného veřejno-soukromého partnerství, kde spolupráce města, státních institucí, soukromých investorů a občanského sektoru umožnila efektivní využití zdrojů a sdílení znalostí.

Neustálé investice jsou klíčem k udržitelnosti

Doposud bylo do opravy zámku investováno 180 milionů korun a pro dokončení rekonstrukce potřebuje další financování. Aktuálně můžeme získat dotace na západní křídlo zámku. A měli bychom je využít, dokud ještě můžeme. Každá další koruna do zámku vložená pomáhá zachovat toto architektonické dědictví a zvyšuje atraktivitu regionu pro nové investory a návštěvníky, což nám přináší dlouhodobé ekonomické přínosy. Přece teď neodejdeme od rozdělané práce. Chybí jen málo, abychom dokončili rekonstrukci celého zámku! Skončí fáze zachraňování a přijde nepochybně důkladná debata o tom, co udělat dál, aby zámek plnil roli, kterou očekáváme.

Podpora obnovy a rozvoje Zámku Moravský Krumlov není zásadní jen pro udržení kulturního dědictví města, jeho atraktivity a odkazu pro všechny naše občany. Je to příslib, že lidé u nás budou mít práci a štědré zákazníky. Moravský Krumlov potřebuje posílit jako turistická destinace a příjemné místo k životu, ne utlumit investice do budovy, která nám toto může přinášet desítky let.

Tomáš Třetina
starosta města a senátor